BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS »

Saturday, January 15, 2011

Minggu Kedua : Sintaksis


BAHAGIAN PERTAMA

1)Kata “ialah / adalah” dalam ayat hendaklah ditukar kepada kata "termasuklah".
Tambahan : (KS) mesti diikuti oleh kata nama

“Antara punca kemalangan jalan raya ialah sikap pemandu.”
*Ayat ini salah.
*ialah mesti wujud dalam prediket ayat.
Ayat yang betul (ayat songsang) :
1.       “Antara punca kemalangan jalan raya termasuklah sikap pemandu.”
2.       “Sikap pemandu termasuk antara punca kemalangan jalan raya.”

Ayat yang lain :
i)                    “Antara masalah pelajar PISMP ialah kekurangan elaun.” (salah)
·          Masih tidak (S) kerana masih menggunakan ‘ialah’ dalam ayat.
·         “Antara masalah pelajar PISMP termasuklah kekurangan elaun.” (betul)

2) Kata “akan / tentang” dalam ayat tertentu digugurkan (tidak perlu disertakan) kerana ayat tidak menjadi subjek (S).
i)                    “Ibu bapa mesti mengambil berat tentang pelajaran anak-anak.” (salah)
· Buang perkataan ‘tentang’. (salah/tidak perlu)
· “Ibu bapa mesti mengambil berat pelajaran anak-anak.” (betul)
ii)                   “Kita mesti mengenal pasti akan masalah yang dihadapi mereka.” (salah)
·“Kita mesti mengenal pasti masalah yang dihadapi mereka.” (betul)
·kkt berbentuk majmuk : mengulang kaji, mengenal pasti, mengambil alih, mengambil berat. (mesti jarak)
iii)                 “Calon mesti memastikan setiap ayat bermakna .” (salah)
· “Calon mesti memastikan bahawa setiap ayat bermakna.” (klausa yang tugasnya adalah sebagai objek kepada memastikan.) (betul)

Analisis.

1)      “Orang gila itu.”
·Kata itu bertindak sebagai penerang kepada orang gila.
·Ayat ini BETUL apabila digunakan di dalam pertuturan/sebutan sahaja dengan syarat, mestilah 
 menggunakan intonasi dan nada yang betul.
· Jika mahu menggunakan ayat ini dalam penulisan, maka hendaklah disongsangan terlebih dahulu ayat 
  tersebut barulah boleh digunakan di dalam bentuk ayat tulisan.
· Jika di dalam ayat tulisan :
i) “Itulah orang gila.” * Itulah adalah prediket (P) ayat, maka diletakkan partikel “lah”, atau...
ii)  “Itu orang gila.” * “Itu” berindak sebagai (S) ayat, manakala “orang gila” bertindak sebaga (P)
   ayat.

2)      i) Rumah saya itu. (betul)
ii)Itulah rumah saya. (betul)
iii)Itu rumah saya. (betul)
iv)Rumah saya itu. (salah) * Ayat ini salah apabila digunakan dalam ayat tulisan. Kalau lisan sahaja yang boleh.

3)     * Tiga buah rumah itu. (bermaksud 3 daripada 10 buah rumah)
*Ketiga-tiga buah rumah itu. (bermaksud kesemua rumah itu. Dengan syarat rumah disitu ada 3 sahaja)

4)      *Itu sebiji epal. (tidak perlu letak sebiji kerana zahirnya epal itu memang sebiji.) Jadi ayat yang betul ialah, “Itu epal.”

Frasa Nama Sebagai Subjek.

1)      FN + FS :
i)                    Dua orang kekasih itu bagai merpati “dengan ayah.”

2)      FN + FA :
i)                    Mereka ini kecewa.
ii)                   Seribu banyak. * Sedikit sebanyak (salah). Sedikit banyak (betul).
iii)                 En Sarah itu cantik. *PANGGILAN HORMAT untuk En boleh digunakan untuk L/P sama seperti panggilan “TUAN”.
iv)                 Beberapa bilah pisau itu tumpul.

3)      FN + FA :
i)                    En Nuzuldin itu sabar.

4)      FN + FA : (Kata penguat ada dihadapan atau dibelakang)
i)                    Julia sudah sangat benci kepada Ahmad
ii)                   Saya membenci pemuda itu.
iii)                 Pemuda itu saya benci. (ayat pasif biasa)
iv)                 Saya menyukai gadis itu.

5)      Beza ayat asal, ayat pasif dengan ayat pasif songsang.
i)                    Saya menyukai gadis itu. (ayat asal)
ii)                   Gadis itu saya sukai. (ayat pasif)
iii)                 Saya sukai gadis itu. (ayat pasif songsang)

BAHAGIAN KEDUA (Frasa Kerja Pasif)

1)      Dalam Bahasa Melayu, ada 1 frasa yang dapat berubah iaitu frasa kerja. Fktr berubah kepada Fkp (frasa kerja pasif).
2)      Kata kerja pasif (kkp) mesti berawalan di- atau akhiran –kan
3)      Kkp yang tidak ada awalan me- dan di- jika melibatkan kata ganti diri pertama, kedua dan ketiga mesti diletakkan dihadapan kkp.
4)      Jika subjek ayat adalah MANGSA maka ayat tersebut adalah ayat pasif.
5)      Jika subjek ayat adalah PELAKU, maka ayat tersebut adalah ayat aktif.

FK  --- Fktr/Fkttr --- FKP --- (pelaku diri 1,2,3)

Contoh-contoh ayat :

1)      i) Saya menulis cerpen.
·‘menulis’ ialah Fktr, manakala cerpen ialah (FN) yang bertindak sebagai objek (O)
ii)Cerpen saya tulis.
·‘saya tulis’ ialah Fkp.
iii)Cerpen ditulis oleh saya.
·‘ditulis oleh saya’ ialah Fkp.

2)      Dia dilukai.
·Dia menjadi mangsa.
· Jadi ‘Dia’ menjadi subjek ayat. (ayat pasif)

3)      Kamal merindui Siti. (ayat aktif transitif)
·Kamal menjadi pelaku.
·‘merindui’ merupakan kktr.
·(tukar kepada Frasa Kerja Pasif), “Siti dirindui oleh Kamal.”
·Boleh menambah perkataan “oleh” dalam ayat “Siti dirindui oleh Kamal” ataupun menggugurkannya.

4)      Kek itu dibuat oleh saya. (Frasa Kerja Pasif)
·Frasa kerja pasif
·Kek itu (S), dibuat oleh saya (P).

5)      Amir membaca buku itu semalam. (ayat biasa)
·Buku itu dibaca semalam oleh Amir. (Ayat ini salah)
·Kerana objek ayat tidak ada.
·Amir merupakan keterangan kepada ‘oleh’.
·Ayat yang betul ialah “Buku itu dibaca oleh Amir semalam.” atau “Buku itu dibaca Amir semalam.”
· “dibaca oleh Amir semalam” adalah merupakan ayat yang sentiasa terikat. Ini adalah kerana di dalam
 ayat pasif, kktr mesti diikuti oleh FN yang bertindak sebagai objek dalam bentuk terikat. Dalam
 ayat pasif, selepas kktr mesti diikuti oleh pelaku diri pertama, ke- atau ke-3.

6)      Situasi satu :
i) Murid ditayangkan slaid permainan bola sepak. (salah)
·         Salah kerana ayat ini membawa maksud murid yang ditayangkan, bukannya slaid permainan bola sepak. (perhatikan betul-betul)
ii)Cikgu menayangkan slaid permainan bola sepak. (Ayat biasa) (betul)
iii)Slaid permainan bola sepak ditayangkan oleh cikgu.

Situasi dua :
i)Murid-murid diedarkan nota. (salah)
* Salah kerana ayat ini membawa maksud murid diedarkan kepada nota.
ii)Nota diedarkan kepada murid-murid. (betul)

Situasi tiga :
i)Saya sedang menyertai perlumbaan itu. (ayat biasa)
ii)Perlumbaan itu saya sedang sertai. (salah)
iii)Perlumbaan itu sedang saya sertai. (betul)
·         “Perlumbaan itu” subjek ayat (FN), “sedang saya”, Fkp diri pertama.
iv)Songsangkan ayat : “Sedang saya sertai perlumbaan itu.”
·         Maklumat tambahan : Yang dikatakan terikat itu adalah apabila “sedang” itu berada dalam prediket ayat dan diikuti oleh pelaku diri pertama, kedua dan ketiga.

Rumus : FK --- Fktr --- kktr --- (diikuti oleh FN yang bertindak sebagai objek)

1)      Ayah saya memperkebuni tanah terbiar itu.
· “Ayah saya” bertindak sebagai subjek ayat dan merupakan pelaku diri ke-3.
·Saya bertindak sebagai penerang kepada ayah.
·Apabila ditukar kepada ayat pasif : “Tanah terbiar itu diperkebuni oleh ayah saya.” Perkataan ‘oleh’ 
 tidak disertakan pun tidak mengapa.
·Situasi yang lain : “Tanah terbiar itu diperkebuni oleh ayah saya bertahun-tahun.” Boleh menambah
 kata “bertahun-tahun” selepas kata “ayah saya.” Kata (bertahun-tahun) tidak boleh diletakkan 
 diantara/dicelah-celah kata (diperkebuni-kktr-) dan (ayah saya-FN-). Ini adalah kerana, dalam ayat 
 pasif, kktr mesti diikuti oleh FN yang bertindak sebagai objek dalam bentuk ayat terikat. Selepas 
 kktr, mesti diikuti oleh pelaku diri 1, ke-2 ataupun ke-3. Jadi, “diperkebuni oleh ___?___, ? mesti 
 diikuti oleh pelaku diri 1,2 atau ke-3.

2)      Kata kerja tak transitif (kkttr)
·Kata asal
·Ber-
·Ber---an
·Ber---kan
·Me-
·Ter-
Contoh ayat : Beberapa orang budak itu bermain bola.
·  Di dalam ayat ini, bola tidak menjadi objek, sebaliknya menjadi kata nama.
· “Beberapa orang budak itu bermain.” (pelengkap bertindak sebagai penerang kepada bermain.
·Objek yang wujud selepas KN atau kktr adalah dalam ayat sahaja.

3)      Muslim menendang bola.
·Bola adalah objek kerana wujud selepas kktr “menendang”.

LATIHAN

1)      Lebih pandai Ali daripada Abu
·         (S) ayat ialah Abu
·         Buktinya :
i)                    Ali lebih pandai daripada Abu.
ii)                   Abu wujud selepas kata “daripada” (KS)
iii)                 Kata “daripada Abu” adalah merupakan FS yang bentuknya adalah terikat.
iv)                 Ayat ini telah disongsangkan.

2)      Bertahun-tahun kedua-dua orang itu merancang pembunuhan musuhnya.
·         “kedua-dua orang itu” adalah merupakan (S) ayat.
·         Prediket ayatnya ialah “bertahun-tahun” dan “merancang pembunuhan musuhnya”.
·         Kata “musuhnya” bertindak sebagai penerang kepada KN
·         Ayat ini adalah merupakan ayat songsang terbahagi. Prediket-subjek-prediket (P+S+P)
·         Selepas kktr “merancang” mesti diikuti oleh objek. Di dalam ayat ini, merancang diikuti oleh pembunuhannya (KN).
·         Ayat asal : “Kedua-dua orang itu merancang pembunuhan musuhnya bertahun-tahun”.

3)      Sejak beberapa tahun terakhir ini,makin sedarlah setiap orang akan tanggungjawabnya.
·         (S) ayat ialah “setiap orang”.
·         Ayat asal : “Setiap orang makin sedar akan tanggungjawabnya sejak beberapa tahun terakhir ini.”
·         Partikel “lah” pada kata sedar digugurkan menjadi prediket.

4)      Sebagai orang alim, tiada ia suka bertandang ke sana ke sini.
·         “sebagai” bertindak sebagai Kata sendi.
·         “orang alim ialah KN.
·         “ia” merupakan subjek ayat.
·         “Sebagai orang alim” tidak boleh menjadi subjek ayat kerana diikuti oleh frasa sendi “sebagai”. Jadi “orang alim” bertindak sebagai objek ayat.
·         Ayat asal : “Ia tidak suka bertandang ke sana ke sini sebagai orang alim.”

5)      Sebagai anak panah yang terlepas daripada busurnya, sekalian anak muda menderu mendapatkan Si Alim palsu itu.
·         “Sebagai anak panah” adalah merupakan prediket ayat kerana diikuti oleh (FS) “sebagai”.
·         “Yang terlepas daripada busurnya” bertindak sebagai penerang kepada anak panah. (prediket ayat)
·         Sekalian anak muda bertindak sebagai (S) ayat.
·         “mendapatkan”,kktr.
·         “Si Alim palsu itu”, objek kepada “mendapatkan”.

6)      Jangan datang ke sini esok pagi!
·         “ke” adalah (KS).
·         “sini” bertindak sebagai objek.
·         “esok” merupakan kata keterangan waktu.
·         Ayat ini adalah ayat perintah, maka ayat ini tidak mempunyai (S).
·         Jika dalam ayat biasa, ayat tersebut ada (S), tetapi ayat ini adalah ayat perintah maka (S) ayat tidak dinyatakan.

Ilmu tambahan :

Esok : Hari esok dan hari-hari yang seterusnya.
Besok : Selepas hari ini. Contoh, jika hari ini ialah hari Sabtu, maka besok adalah hari Ahad.

RAGAM.

Ali : Abu, esok kita pergi Low Yat. Aku nak beli external.
Abu : Boleh, tak ada masalah, beressss....
Keesokkan harinya.......
Abu : Ali, pukul berapa kita nak pergi Low Yat??
Ali : Bila masa pulak aku kata nak pergi Low Yat hari ini??
Abu : Semalam ko kata “esok kita pergi Low Yat???”
Ali : esok tidak semestinya hari esok, boleh jadi hari-hari yang mendatang. Hahahaa....
Abu : Oh... (dalam hati geram daaa)
 :-)

0 comments: